Disclaimer

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden aan ~sdo schoonmaakdienstverlening. Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van ~sdo schoonmaakdienstverlening

Alhoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt ~sdo schoonmaakdienstverlening geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover ~sdo schoonmaakdienstverlening dus geen controle heeft. ~sdo schoonmaakdienstverlening draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

~sdo schoonmaakdienstverlening houdt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Privacy

~sdo schoonmaakdienstverlening respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van ~sdo schoonmaakdienstverlening wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en indien U:

U ons een e-mail stuurt.

Wanneer U contact met ons opneemt via het offerteaanvraagformulier Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. ~sdo schoonmaakdienstverlening kan hiermee haar dienstverlening verbeteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen.

Toepassing

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van ~sdo schoonmaakdienstverlening (www.sdoschoonmaak.nl) en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

~sdo schoonmaakdienstverlening behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. ~sdo schoonmaakdienstverlening verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. ~sdo schoonmaakdienstverlening verzamelt persoonsgegevens via het opnemen van contact op de website.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van ~sdo schoonmaakdienstverlening en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van ~sdo schoonmaakdienstverlening. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door ~sdo schoonmaakdienstverlening hiervan op de hoogte stellen door een e-mail sturen naar info@sdoschoonmaak.nl

Vragen

Mocht u vragen over de privacy verklaring hebben, dan kunt u contact opnemen met ~sdo schoonmaakdienstverlening via info@sdoschoonmaak.nl of telefonisch via 0495 – 53 48 12

Wijziging van Privacy Statement

~sdo schoonmaakdienstverlening behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Website

Op de website www.sdoschoonmaak.nl maken we gebruik van een trackingscript. De op deze manier verzamelde informatie wordt alleen voor marketingdoeleinden ingezet.